Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Total Commander 8.50 released

May 23, 2012: Total Commander 8.0 is released.
This version contains fixes from the previous betas (mostly in 64-bit variants of them) and also introduces several new features.

March 9, 2012: Total Commander 7.57a is released.
This version fixes some bugs discovered after the release of 7.57.

Total Commander Official Page
Download Total Commander 8.50
Order Total Commander

Total Commander 8.50 - advanced file manager

News on TOTALCMD.NETUdvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win81amd64_1_dan.mnu
wcmd_win81amd64_2_dan.mnu
wcmd_win81amd64_1_dan.lng
wcmd_win81amd64_2_dan.lng
wcmd_win81amd64_1_dan.inc
wcmd_win81amd64_2_dan.inc
wcmd_win81amd64_1_dan.ini
wcmd_win81amd64_2_dan.ini
wcmd_win81amd64_dan\*.bar
wcmd_win81amd64_dan.zip
wcmd_win81amd64_dan.txt


wcmd_win81amd64_1_dan.mnu og wcmd_win81amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win81amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win81amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_dan.lng og wcmd_win81amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Win 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81amd64_1_dan.inc og wcmd_win81amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81amd64_1_dan.ini og wcmd_win81amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
Category: TC Languages
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  160 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8amd64_1_dan.mnu
wcmd_win8amd64_2_dan.mnu
wcmd_win8amd64_1_dan.lng
wcmd_win8amd64_2_dan.lng
wcmd_win8amd64_1_dan.inc
wcmd_win8amd64_2_dan.inc
wcmd_win8amd64_1_dan.ini
wcmd_win8amd64_2_dan.ini
wcmd_win8amd64_dan\*.bar
wcmd_win8amd64_dan.zip
wcmd_win8amd64_dan.txt


wcmd_win8amd64_1_dan.mnu og wcmd_win8amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win8amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_dan.lng og wcmd_win8amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win8amd64_1_dan.inc og wcmd_win8amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8amd64_1_dan.ini og wcmd_win8amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win8amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
Category: TC Languages
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  342 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81amd64_1_eng.mnu
wcmd_win81amd64_2_eng.mnu
wcmd_win81amd64_1_eng.lng
wcmd_win81amd64_2_eng.lng
wcmd_win81amd64_1_eng.inc
wcmd_win81amd64_2_eng.inc
wcmd_win81amd64_1_eng.ini
wcmd_win81amd64_2_eng.ini
wcmd_win81amd64_eng\*.bar
wcmd_win81amd64_eng.zip
wcmd_win81amd64_eng.txt


wcmd_win81amd64_1_eng.mnu and wcmd_win81amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_eng.lng and wcmd_win81amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81amd64_1_eng.inc and wcmd_win81amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81amd64_1_eng.ini and wcmd_win81amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  1226 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8amd64_1_eng.mnu
wcmd_win8amd64_2_eng.mnu
wcmd_win8amd64_1_eng.lng
wcmd_win8amd64_2_eng.lng
wcmd_win8amd64_1_eng.inc
wcmd_win8amd64_2_eng.inc
wcmd_win8amd64_1_eng.ini
wcmd_win8amd64_2_eng.ini
wcmd_win8amd64_eng\*.bar
wcmd_win8amd64_eng.zip
wcmd_win8amd64_eng.txt


wcmd_win8amd64_1_eng.mnu and wcmd_win8amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_eng.lng and wcmd_win8amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" or "English
with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" in the language dialog.

wcmd_win8amd64_1_eng.inc and wcmd_win8amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8amd64_1_eng.ini and wcmd_win8amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  1278 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7amd64_1_eng.mnu
wcmd_win7amd64_2_eng.mnu
wcmd_win7amd64_1_eng.lng
wcmd_win7amd64_2_eng.lng
wcmd_win7amd64_1_eng.inc
wcmd_win7amd64_2_eng.inc
wcmd_win7amd64_1_eng.ini
wcmd_win7amd64_2_eng.ini
wcmd_win7amd64_eng\*.bar
wcmd_win7amd64_eng.zip
wcmd_win7amd64_eng.txt


wcmd_win7amd64_1_eng.mnu and wcmd_win7amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_eng.lng and wcmd_win7amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7amd64_1_eng.inc and wcmd_win7amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7amd64_1_eng.ini and wcmd_win7amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
941 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  6102 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7amd64_1_dan.mnu
wcmd_win7amd64_2_dan.mnu
wcmd_win7amd64_1_dan.lng
wcmd_win7amd64_2_dan.lng
wcmd_win7amd64_1_dan.inc
wcmd_win7amd64_2_dan.inc
wcmd_win7amd64_1_dan.ini
wcmd_win7amd64_2_dan.ini
wcmd_win7amd64_dan\*.bar
wcmd_win7amd64_dan.zip
wcmd_win7amd64_dan.txt


wcmd_win7amd64_1_dan.mnu og wcmd_win7amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_dan.lng og wcmd_win7amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7amd64_1_dan.inc og wcmd_win7amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7amd64_1_dan.ini og wcmd_win7amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
Category: TC Languages
951 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  2029 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_winxp_1_eng.mnu
wcmd_winxp_2_eng.mnu
wcmd_winxp_1_eng.lng
wcmd_winxp_2_eng.lng
wcmd_winxp_1_eng.inc
wcmd_winxp_2_eng.inc
wcmd_winxp_1_eng.ini
wcmd_winxp_2_eng.ini
wcmd_winxp_eng\*.bar
wcmd_winxp_eng.zip
wcmd_winxp_eng.txt


wcmd_winxp_1_eng.mnu and wcmd_winxp_2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_winxp_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_winxp_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_winxp_1_eng.lng and wcmd_winxp_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" in the language dialog.

wcmd_winxp_1_eng.inc and wcmd_winxp_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_winxp_1_eng.ini and wcmd_winxp_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

wcmd_winxp_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_winxp_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
927 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3558 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win81x86_1_eng.lng
wcmd_win81x86_2_eng.lng
wcmd_win81x86_1_eng.inc
wcmd_win81x86_2_eng.inc
wcmd_win81x86_1_eng.ini
wcmd_win81x86_2_eng.ini
wcmd_win81x86_eng\*.bar
wcmd_win81x86_eng.zip
wcmd_win81x86_eng.txt


wcmd_win81x86_1_eng.mnu and wcmd_win81x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_eng.lng and wcmd_win81x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81x86_1_eng.inc and wcmd_win81x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81x86_1_eng.ini and wcmd_win81x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  631 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8x86_1_eng.mnu
wcmd_win8x86_2_eng.mnu
wcmd_win8x86_1_eng.lng
wcmd_win8x86_2_eng.lng
wcmd_win8x86_1_eng.inc
wcmd_win8x86_2_eng.inc
wcmd_win8x86_1_eng.ini
wcmd_win8x86_2_eng.ini
wcmd_win8x86_eng\*.bar
wcmd_win8x86_eng.zip
wcmd_win8x86_eng.txt


wcmd_win8x86_1_eng.mnu and wcmd_win8x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_eng.lng and wcmd_win8x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to changelanguage and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windpws 8 64bit" in the language
dialog.

wcmd_win8x86_1_eng.inc and wcmd_win8x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8x86_1_eng.ini and wcmd_win8x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  1781 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7x86_1_eng.mnu
wcmd_win7x86_2_eng.mnu
wcmd_win7x86_1_eng.lng
wcmd_win7x86_2_eng.lng
wcmd_win7x86_1_eng.inc
wcmd_win7x86_2_eng.inc
wcmd_win7x86_1_eng.ini
wcmd_win7x86_2_eng.ini
wcmd_win7x86_eng\*.bar
wcmd_win7x86_eng.zip
wcmd_win7x86_eng.txt


wcmd_win7x86_1_eng.mnu and wcmd_win7x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_eng.lng and wcmd_win7x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7x86_1_eng.inc and wcmd_win7x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7x86_1_eng.ini and wcmd_win7x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
Category: TC Languages
940 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3784 times

10 - 20 - 30 new files with descriptions

This week leaders
7Zip Plugin 0.7.6.5a
Imagine 1.0.9
TC Plugins Manager 2.2.8
Virtual Disk 1.3.3 Final
Universal Viewer Free 5.7.2.0
xBaseView 10.0
OpenOffice Simple Viewer 1.2.0
Total7zip 0.8.5.6
Game Archive UnPacker 0.6.0.3 PRO
Android ADB 7.3

All time popularity
7Zip Plugin 0.7.6.5a
Imagine 1.0.9
xBaseView 10.0
TC Plugins Manager 2.2.8
Virtual Disk 1.3.3 Final
ISO 1.7.4 beta 1
Uninstaller 1.8.1
Universal Viewer Free 5.7.2.0
OpenOffice Simple Viewer 1.2.0
AmpView 3.3 beta 3

10, 20, 30 the most popular plugins


Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsFriends
Image Converter Plus
Keystroke Logger


TOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com
Friends: calling cards